Gypsy Spirit: Harri Stojka - Eine Reise

Gypsy Spirit Harri Stojka  Eine Reise Poster
2010, Österreich, Thimfilm
Genre:
Dokumentation
Darsteller:
Harri Stojka, Mosa Sisic
Regie:
Klaus Hundsbichler
Inhalt