Vremya pervykh

Vremya pervykh Poster
2017, Russland
Genre:
Abenteuer, Drama
Darsteller:
Evgeniy Mironov, Konstantin Khabenskiy
Regie:
Dmitriy Kiselev
Laufzeit:
140 Minuten
Inhalt